Dzieci często liczą kroki, liczbę stopni prowadzących w górę i w dół, kroki z przedszkola do domu, później ze szkoły do domu, krokami mierzy się szerokość i długość pomieszczeń, odległość od bramki do miejsca strzału, w pubach krokami odmierza się miejsce, z którego wszyscy bez wyjątku mają rzucać do tarczy…, kroki można też liczyć w drodze na śmierć- dead man walking
I tak kroki liczy Bjork w „Tańcząc w ciemnościach” – śpiewnie od pierwszego do 107

Scena
piękne, roztańczone pożegnanie- odmierzone w krokach, jak w taktach, odmierzone w miejsach stawiania stóp, walcem, tip-topem, podskokiem….

107 kroków jest do śmierci

1 do zakochania

15 kroków u Radioheadów do…?
Przeczuwam jedynie znaczenie tych słów, mam go na końcu języka, zwija się jak ślina, już mam plunąć, ale tylko pryska. Zataczam koło- ciągle wracając do miejsca wyjścia- dochodzę prawie do połowy i coś mnie odcina, niezrozumiałe metafory – czysta łza?- albo zrozumiałe metafory w niezrozumiałym kontekście? znaczenie przeczuwalnie proste…
15 kroków- a u mnie ciągle pierwszy level poznania
które jest one step too far


15 steps – Radiohead

How come I end up where I started?
How come I end up where I went wrong?
Won’t take my eyes off the ball again
You reel me out then you cut the string

How come I end up where I started?
How come I end up where I went wrong?
I won’t take my eyes off the ball again
First you reel me out and then you cut the string

You used to be all right
What happened?
Did the cat get your tongue?
Did your string come undone?

One by one
In procession
It comes to us all
It’s as soft as your pillow

You used to be all right
What happened?
Et cetera, et cetera
Fads for whatever
Fifteen steps
Then a sheer drop

How come I end up where I started?
How can I end up where I went wrong?
Won’t take my eyes off the ball again
You reel me out and you cut the string