„Całe życie to ciąg następujących po sobie chwil. Jeśli człowiek zrozumie chwilę obecną, nie będzie miał już nic do zrobienia, ani za niczym nie będzie podążał.”