Pies współlokatora Manios Wspaniały rzuca się na kanapie, wijac się, miotając, piszcząc, skamląc, szczekając domaga się pogłaskania, choć drobnego…
Brak pieszczot wywołuje w nim gamę dźwięków o jakiej istnieniu nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, że oprócz wrrrr i hau, może wydać z siebie coś innego, coś czego nawet nie umiem zapisać